สี จิ้นผิงพบปะฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

CRI, September 21, 2023
Size:

วันที่ 15 ก.ย 66 ที่มหาศาลาประชาชน ณ กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะกับฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาผู้อยู่ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนตเลือกจีนเป็นประเทศแรกที่เยือนหลังเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมมนตรี สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในระดับสู่งที่รัฐบาลชุดใหม่ของกัมพูชาให้กับการเสริมสร้างและพัฒนามิตรภาพจีน-กัมพูชา

นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนยืนหยัดเดินหนทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศตนของกัมพูชาอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ยินดีที่จะรักษาการติดต่อทางยุทธศาสตร์ที่เป็นประจำกับกัมพูชาไว้ตลอดไป กระชับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการบริหารประเทศให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น สองฝ่ายต้องใช้กลไกของคณะกรรมการประสานงานภาครัฐบาลให้ดี ร่วมกันสร้างสรรค์“ชนวนการพัฒนาอุตสาหกรรม” และ“ชนวนปลาและข้าว” ผลักดันให้กิจการความร่วมมือคืบหน้าและเกิดประสิทธิผลโดยเร็ว จีนยินดีที่จะร่วมกับกัมพูชา ดำเนินความร่วมมือทางความปลอดภัยที่เป็นแบบประจำ ปราบปรามพฤติกรรมผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเช่นการพนันทางอินเตอร์เน็ตและการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ต่อไป

ฮุน มาเนตกล่าวว่า ข้าพเจ้าเลือกจีนเป็นเป้าหมายปลายทางการเยือนอย่างเป็นทางการประเทศแรก ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่รัฐบาลชุดใหม่ของกัมพูชาจะยืนหยัดนโยบายเป็นมิตรต่อจีนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ต่อไป กัมพูชายืนหยัดหลักการจีนเดียว สนับสนุนที่จีนพิทักษ์ผลประโยชน์สำคัญของจีนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาของทั่วโลก ข้อเสนอเกี่ยวกับความมั่นคงของทั่วโลก ข้อเสนอทางอารยธรรมของทั่วโลกที่เสนอขึ้นโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กัมพูชาขอขอบคุณที่จีนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีพลังมาโดยตลอด ยินดีที่จะร่วมกับจีน ปฎิบัติตามความเห็นพ้องต้องกันสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศบรรลุขึ้น กระชับความร่วมมือ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น