ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศระบุข้อริเริ่ม “1 แถบ 1 เส้นทาง” สร้างคุณูปการต่อภารกิจของมนุษย์ทั่วโลก

CRI, September 18, 2023
Size:

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่กรุงเจนีวา นาง Mirjana Spoljaric Egger ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross) ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจีนหลายสื่อว่า ข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ปรับเปลี่ยนสภาพโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศและภูมิภาค จึงเป็นข้อริเริ่มที่ผลักดันการพัฒนาและสร้างคุณูปการต่อภารกิจมนุษยธรรมทั่วโลก ข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สอดคล้องกับจิตใจแห่งมนุษยธรรม สามารถให้ความช่วยเหลือในรูปแบบและวิธีการที่ยั่งยืนแก่ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ

เธอกล่าวว่าในฐานะองค์การมนุษยธรรม คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหวังว่าปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมจะมีบทบาทที่ยั่งยืน

เมื่อพูดถึงผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลกต่อสังคม เธอกล่าวว่ามี“วัฎจักรเลวร้าย” ระหว่างความยากจน การสู้รบและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก การสู้รบมักจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจพึ่งพากสิกรรมเป็นหลัก ในหลายเขตแคว้นทั่วโลก ความยากจนก่อเกิดการสู้รบส่วนภัยพิบัติทางธรรมชาติยังผลให้ความยากจนเพิ่มขึ้น

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจึงเรียกร้องประชาคมโลกให้ใช้ความพยายามร่วมกัน ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ขยายการลงทุนต่อโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบรรเทาผลกรกะทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่อพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศรักษาการแลกเปลี่ยนความเห็นและดำเนินความร่วมมือกับจีนอย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าความสัมพันธ์ที่มีกับจีนจะได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง