ยูนนานมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมชีวการแพทย์อย่างมีคุณภาพ

Yunnan Gateway, September 15, 2023
Size:

งานกิจกรรมพัฒนาการถ่ายโอนอุตสาหกรรมของจีน (ยูนนาน) ประจําปี 2023 จัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 กันยายน

มณฑลยูนนานได้รับสมญานามว่า"คลังสมบัติแห่งยา" และ"คลังสมบัติยีนชีวภาพ" และเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีทรัพยากรชีวภาพ ยาจากธรรมชาติ และยาประจำชาติพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการสนับสนุนทางนโยบายระดับชาติของจีน ทำให้อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่เชิงยุทธศาสตร์ระดับที่มีมูลค่า 100 พันล้านหยวนที่ได้รับการพัฒนาโดยรัฐบาลยูนนาน

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพคางเล่อเว่ยซื่อ จํากัด (คุนหมิง) เป็นบริษัทยาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน โดยส่วนใหญ่จะผลิตวัคซีน HPV เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิง"เหตุผลที่เราตั้งฐานการผลิตในยูนนานเนื่องจากอุตสาหกรรมวัคซีนที่นี่มีรากฐานที่มั่นคง ซึ่งเอื้อต่อการสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรม นอกจากนี้ การสนับสนุนทางนโยบายที่แข็งแกร่งยังเป็นแรงดึงดูดที่สําคัญอีกด้วย" จาง รุ่ยเสีย รองผู้จัดการทั่วไปของบริษัท กล่าว

ในปี 2565 มูลค่าอุตสาหกรรมวัคซีนของยูนนานสูงถึง 11,000 ล้านหยวน (ราว 52,702 ล้านบาท) มณฑลยูนนานตั้งเป้าที่จะบรรลุมูลค่ารวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมวัคซีน 60,000 ล้านหยวน (ราว 287,466 ล้านบาท) ภายในปี 2568 และสร้างฐานอุตสาหกรรมวัคซีนสําหรับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อนบ้าน

บริษัทชีวภาพเทียนถานเป็นบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์เลือดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ในปี 2562 ได้ย้ายบริษัทผลิตภัณฑ์เลือดเซี่ยงไฮ้ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักขององค์กรไปยังยูนนาน จางเหลียง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของบริษัท กล่าวว่า มณฑลยูนนานมีข้อได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งที่เป็นเอกลักษณ์และศักยภาพการพัฒนาที่สูง

ในอนาคต ยูนนานจะยังคงมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ยาเทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์แผนจีนสมัยใหม่ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงสร้างฐานการผลิตวัคซีนชีวภาพและการแพทย์แผนจีนสมัยใหม่ชั้นนำ สร้างฐานวัตถุดิบยาธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพของจีน และฐานการค้ายาชีวการแพทย์สําหรับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ของยูนนาน