ประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพบประธานสภาแห่งชาติลาว

CRI, September 12, 2023
Size:

ช่วงบ่ายของวันที่ 4 กันยายน นายเจ้า เล่อจี้ ประธานคณะกรรมการประจำของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ได้พบกับนายไซ สมพอน พมวิหาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง

นายเจ้า เล่อจี้ กล่าวว่าจีน-ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านสังคมนิยมที่เชื่อมโยงกันด้วยภูเขาและแม่น้ำ และเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันที่มิอาจแยกกันได้ภายใต้การชี้นำของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และนายทองลุน สีสุลิด เลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ประธานาธิบดีลาว การสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-ลาวได้บรรลุซึ่งความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามความเห็นร่วมกันที่สำคัญของผู้นำสูงสุดของทั้งสองประเทศให้กลายเป็นผลสำเร็จความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม นำความผาสุกมาให้กับประชาชนสองประเทศมากยิ่งขึ้น

นายเจ้า เล่อจี้ กล่าวว่าสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนยินดีที่จะร่วมมือกับสภาแห่งชาติลาว ส่งเสริมการไปมาหาสู่กันในทุกระดับให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนในทุกๆ ประเด็น อาทิ การจัดการบริหารประเทศ การวางแผนการพัฒนา การสร้างสรรค์หลักนิติธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานนิติบัญญัติระดับท้องถิ่นของสองฝ่าย ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายต่อความร่วมมือจีน-ลาวในทุกขอบเขต อีกทั้งยังจะส่งเสริมการประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดในโอกาสการประชุมพหุภาคีต่าง ๆ รักษาบรรทัดฐานพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศกำลังพัฒนา

ด้านนายไซสมพอน พมวิหานกล่าวว่ามิตรภาพระหว่างลาว-จีนได้ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน ความเชื่อถือทางการเมืองระหว่างสองประเทศมีความลึกซึ้งอย่างต่อเนื่อง บรรลุซึ่งผลสำเร็จความร่วมมือที่หลากหลาย ข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อประชาชนลาว รถไฟความเร็วสูงลาว-จีนสร้างคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว ทั้งนี้สภาแห่งชาติลาวยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน สร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างลาว-จีน และการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างลาว-จีน

หลังการพบปะนายเจ้า เล่อจี้และนายไซสมพอน พมวิหานได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนและสภาแห่งชาติลาว