ดร. ทัศณีย์ แสณจันทร์ : เร่งกระชับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับยูนนาน

Yunnan Gateway, September 11, 2023
Size:

ดร. ทัศณีย์ แสณจันทร์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยในเครือเอ็น-เทค อินเตอร์ กรุ๊ป ได้ให้สัมภาษณ์กับศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนาน โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการเร่งกระชับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากับมณฑลยูนนาน เราไปชมคลิปสัมภาษณ์พิเศษนี้กันค่ะ