ด่านเหอโข่วนําเข้าลําไยไทยเป็นครั้งแรก

Yunnan Gateway, September 6, 2023
Size:

ล่าสุด รถบรรทุกที่บรรทุกลําไยสดจากไทย 24.7 ตันประสบความสําเร็จในการผ่านด่านเหอโข่วของจีนผ่านทางจังหวัดหล่าวกายของประเทศเวียดนาม

ผู้รับผิดชอบของบริษัทการค้าซูเทาเหอโข่ว ซึ่งเป็นผู้นําเข้าแนะนําว่า ลําไยล็อตนี้ปลูกในจังหวัดลําพูน ประเทศไทย เตรียมที่จะขนส่งไปยังเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน โดยจะใช้เวลาเพียง 3 วันในการขนส่งจากโรงงานไทยถึงด่านเหอโข่ว

ตามข้อมูลระบุว่า ในปี 2566 จีนนําเข้าผลไม้ไทย 4,312.7 ตันผ่านด่านเหอโข่ว คิดเป็นมูลค่า 150 ล้านหยวน (ราว 725.5ล้านบาท)