ไฮไลท์งานอุตสาหกรรมระดับชาติซึ่งจะจัดขึ้นที่ยูนนาน

Yunnan Gateway, August 30, 2023
Size:

งานกิจกรรมพัฒนาการถ่ายโอนอุตสาหกรรมของจีน (ยูนนาน) ประจําปี 2023 จะจัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 กันยายน ปัจจุบัน การเตรียมงานต่าง ๆ มีความคืบหน้าตามที่ได้วางแผนเอาไว้ โดยงานอุตสาหกรรมครั้งนี้จะมี 2,000 องค์กร และมากกว่า 250 โครงการจะจัดพิธีลงนามสัญญา เรามาดูกันนะคะว่างานนี้จะมีไฮไลท์อะไรบ้าง

งานอุตสาหกรรมครั้งนี้จะส่งเสริมการพัฒนาระบบของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน

งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนและรัฐบาลมณฑลยูนนาน สำหรับธีมหลักในงานครั้งนี้คือ"การประสานงานระดับภูมิภาค การพัฒนาแบบเปิดกว้าง เพื่อสร้างอนาคตแบบ Win-Win" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างระบบของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน และช่วยพัฒนายูนนานให้กลายเป็นมณฑลอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง อนึ่ง งานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจด้านทรัพยากร เศรษฐกิจด้านนิคมอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจด้านท่าเรือ รวมถึงมีการวางแผนจัดกิจกรรมประสานงานอุตสาหกรรม 18 รายการ

งานอุตสาหกรรมครั้งนี้จะเชื่อมต่อ2,000 องค์กรและมากกว่า250 โครงการ

งานนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อมณฑลกวางตุ้ง มณฑลเจ้อเจียง มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซู และนครเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น โดยได้เชิญวิสาหกิจ 2,000 รายเข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นการส่งเสริมข้อได้เปรียบระหว่างวิสาหกิจที่จะเข้ามาลงทุนในยูนนานและวิสาหกิจท้องถิ่น เพื่อรับผลประโยชน์ร่วมกัน

ปัจจุบันมีบริษัทสมัครเข้าร่วมงานมากกว่า 1,200 ราย ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลายด้าน เช่น กรีนฟู้ด ชีวการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน แบตเตอรี่พลังงานใหม่ และวัสดุชนิดใหม่ เป็นต้น รวมถึงบริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกทั่วโลกและบริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกของจีนอีกด้วย

นอกจากนี้ ระหว่างงานจะมีการลงนามโครงการ 254 โครงการ และจะส่งเสริมโครงการเหล่านี้ให้สามารถปฏิบัติการได้จริงในอนาคต

โฟกัสในการเปิดกว้างทางทรัพยากรและประสิทธิผล

จากรายงานการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ระบุว่า ต้องดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประสานงานระดับภูมิภาคอย่างลึกซึ้ง เพิ่มประสิทธิภาพวางแผนกําลังการผลิตที่สําคัญ และสร้างผังเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระบบพื้นที่ด้วยข้อได้เปรียบเสริมและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

หลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ชี้ให้เห็นในระหว่างการเยี่ยมชมงานในยูนนานว่า ต้องใช้ความคิดริเริ่มที่จะให้บริการการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ สร้างจุดแข็ง และเสริมสร้างการประสานงานนโยบาย รวมถึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงระดับการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนเร่งการนำเข้าโครงการที่มีคุณภาพสูง และมุ่งมั่นที่จะสร้างมณฑลที่เปิดกว้างในพื้นที่ชายแดน

ในฐานะที่เป็นเวทีการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมระดับลึกที่ผสมผสานการดึงดูดการลงทุน เทคโนโลยี และปัญญาเข้าด้วยกัน งานกิจกรรมพัฒนาการถ่ายโอนอุตสาหกรรมของจีนได้กลายเป็นเวทีสาธิตความร่วมมือการถ่ายโอนอุตสาหกรรมที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประเทศจีนนับตั้งแต่มีการจัดขึ้นในปี 2553

ปัจจุบัน บริษัทชั้นนําจํานวนมากได้เข้ามาลงทุนในมณฑลยูนนาน และยูนนานเร่งการพัฒนา"หุบเขาแห่งอลูมิเนียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจีน" และ"เมืองแห่งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์" อีกทั้ง ขนาดของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มณฑลยูนนานได้ดำเนินมาตรการมากมาย เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรม ปรับปรุงความสามารถของนิคมอุตสาหกรรม และมุ่งเน้นในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน เช่น บ่อหาน เหอโข่ว รุ่ยลี่ ขยายผลของเส้นทางรถไฟจีน-ลาว เร่งก่อสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติต่าง ๆ เช่น คุนหมิง-บ่อหาน (ประเภทท่าเรือชายแดนทางบก) เหอโข่วของแคว้นหงเหอ รุ่ยลี่ของแคว้นเต๋อหง ส่งเสริมการเชื่อมต่อแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างขบวน“ล้านช้าง-แม่โขง เอ็กซ์เพรส” บนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ขบวนรถไฟจีน – ยุโรป และการขนส่งระหว่างประเทศของแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดแนวทางและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง มณฑลยูนนานได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางท่าเรือ การขนส่งและโลจิสติกส์ และบริการสนับสนุน เพื่อยกระดับการบริการที่ครอบคลุมของท่าเรือ นับตั้งแต่ต้นปี 2566มณฑลยูนนานได้รักษาระดับแนวหน้าของพิธีการศุลกากรโดยรวมในการนําเข้าและส่งออก