รมต.จีนจัดการเจรจากับรองนายกฯ ไทย

CRI, August 25, 2023
Size:

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้จัดการเจรจากับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนจีน

นายหวัง อี้ กล่าวว่า จีนยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับไทยในด้านต่างๆ และส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการเชื่อมต่อกันระหว่างจีน ไทยและลาว ให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งสองฝ่ายควรเร่งสร้างทางรถไฟจีน-ไทยและสายเชื่อมต่อระหว่างรถไฟจีน-ลาว-ไทย พร้อมร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต

นายดอน กล่าวว่า ความสัมพันธ์ไทย-จีนนั้นแน่นแฟ้นมาก และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนทั้งสองประเทศ ฝ่ายไทยยินดีที่จะเสริมสร้างการเจรจาและการแลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีน กระชับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมความเชื่อมโยงทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย และพัฒนาร่วมกัน

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาเมียนมา ตกลงที่จะพยายามทำงานเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาทางการเมือง และสนับสนุนที่จะแก้ไขปัญหาเมียนมาด้วยวิธีของอาเซียนเอง พรร้อมหารือประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคที่สนใจร่วมกัน