ตำรวจไทย-จีน-เมียนมาร์-ลาว ร่วมปฏิบัติการต้านกลุ่มการพนันหลอกลวง

CRI, August 24, 2023
Size:

ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม ที่จังหวัดเชียงใหม่ กองบัญชาการตำรวจไทยร่วมกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน กองบัญชาการตำรวจเมียนมาร์ และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของลาว แถลงเริ่มปฏิบัติการความร่วมมือพิเศษต่อต้านกลุ่มการพนันก่ออาชญกรรมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค เช่น การค้ามนุษย์ การลักพาตัว และการควบคุมตัวโดยผิดกฎหมาย 

ฝ่ายต่างๆจะร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานปฏิบัติการพิเศษในเชียงใหม่ และตั้งจุดปฏิบัติการร่วมสำหรับพื้นที่ที่มีการเล่นพนันและหลอกลวงอย่างรุนแรง และใช้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดท่าทีแข็งขันและปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญมากขึ้น ปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมอินเตอร์เน็ต การก่ออาชญากรรมการพนันออนไลน์ในภูมิภาคอย่างเข้มงวด แก้ไขแนวโน้มที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และลักพาตัวกักขังอย่างเด็ดขาด

ทุกฝ่ายระบุย้ำว่า จะใช้มาตรการเข้มงวดในทางปฏิบัติ เพื่อเตือนกลุ่มอาชญากรฉ้อโกงและกลุ่มพนันที่ยังกระทำผิดกฎหมายอย่างไม่หยุด แสดงให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของตำรวจจีน ไทย เมียนมาร์ และลาว ในการร่วมกำลังปราบปรามการพนันและการหลอกลวง