ไปทัวร์งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ล่วงหน้ากับ ดร.แป้น

Yunnan Gateway, August 22, 2023
Size:

ด้วยงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 7 ที่กําลังใกล้จะมาถึง ดร.จารุวรรณ อุดมทรัพย์ เจ้าหน้าที่สื่อสารชาวไทยของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานซึ่งคุ้นเคยกับงานเอ็กซ์โปจีน – เอเชียใต้เป็นอย่างดี และรอคอยงานนี้ด้วยความคาดหวัง ในโอกาสนี้ เธอจึงได้มาเยี่ยมชมการจัดเตรียมงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ล่วงหน้า พร้อมทั้งแนะนําผลิตภัณฑ์เด่นของไทยที่จะเปิดตัวในงานนิทรรศการครั้งนี้อีกด้วย