รมต.ต่างประเทศจีนชี้แจงสถานการณ์ทะเลจีนใต้ในปัจจุบัน

CRI, August 21, 2023
Size:

ระหว่างการเยือนประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ทะเลจีนใต้ในปัจจุบันกับบุคคลสำคัญทางการเมือง แสดงท่าทีและจุดยืนของจีน

นายหวัง อี้ ระบุว่า หลายปีมานี้ ภายใต้ความพยายามร่วมกันของจีนและกลุ่มอาเซียน สถานการณ์บริเวณทะเลจีนใต้มีความสงบโดยรวม ได้นำมาซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีในการพัฒนาตัวเองของทั้งสองฝ่าย แต่กลุ่มอำนาจต่างๆที่รวมถึงสหรัฐฯ มุ่งที่จะสร้างความวุ่นวายในบริเวณทะเลจีนใต้อยู่เสมอ เมื่อเร็วๆนี้ ยังได้ยั่วยุให้เกิคความขัดแย้งกันระหว่างจีน-ฟิลิปปินส์ โดยใช้ปัญหาแนวหินโสโครกเหรินอ้ายเป็นข้ออ้าง ทำลายสันติภาพและความสงบของน่านน้ำทะเลจีนใต้ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ของตนเอง จีนหวังให้ประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ต้องระวังผู้ที่อยู่เบื้องหลัง กุมสิทธิรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในน่านน้ำทะเลจีนใต้ไว้ในมือของตัวเอง ทั้งนี้ ฝ่ายจีนได้เสนอหลายครั้งว่า ยินดีที่จะขจัดความขัดแย้งกับฟิลิปปินส์ด้วยการเจรจาทวิภาคี หวังให้ฝ่ายฟิลิปปินส์ปฏิบัติตามความเห็นร่วมที่ได้ตกลงกันไว้ในอดีต ให้ความสำคัญต่อความเชื่อถือกันที่ได้สะสมมาจากการปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคี แสวงหาวิถีทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและควบคุมสถานการณ์ทางทะเล

นายหวัง อี้ กล่าวเน้นว่า จีนยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เร่งรัดการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ"หลักปฏิบัติในทะเลจีนใต้" เพื่อบรรลุซึ่งกฎระเบียบระดับภูมิภาคของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ที่มีประสิทธิภาพและมีความหมายเชิงปฏิบัติ เราเชื่อว่า จีนและประเทศสมาชิกอาเซียนย่อมมีความสามารถ มีปัญญา ที่จะพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของน่านน้ำทะเลจีนใต้ ร่วมสร้างสรรค์บ้านเรือนของเราให้ดี