จีนและไทยจะจัดการฝึกกองทัพร่วม "Assault 2023"

CRI, August 18, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา พันเอกอาวุโส อู๋ เชียน อธิบดีกรมสารนิเทศของกระทรวงกลาโหม โฆษกกระทรวงกลาโหมจีน ประกาศว่า กองทัพบกจีนและไทยจะจัดการฝึกกองทัพร่วม“Assault 2023” ที่ไทยระหว่างกลางเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายน ตามการนัดหมาย

พันเอกอาวุโส อู๋ เชียน เผยว่า การฝึกกองทัพร่วมครั้งนี้มีประเด็นหลักว่า ร่วมกันต่อต้านการก่อการร้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกสองประเทศ เพื่อแสดงบทบาดด้านการผดุงสันติภาพและรักษาความมั่นคงของภูมิภาค