โฆษกกต.จีนตอบคำถามเกี่ยวกับกำหนดการเยือน 3 ประเทศของหวังอี้

CRI, August 16, 2023
Size:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงตอบคำถามเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและกัมพูชาของนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ใจความว่า

ปีนี้ เป็นการครบรอบ 10 ปีที่นายสี จิ้นผิง เสนอแนวคิดสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ และข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  ประเทศทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเป็นแนวหน้าการลงมือปฏิบัติ และเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออันสำคัญของจีนในการร่วมสร้างสรรค์“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ทุกวันนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา ยังคงแนวโน้มการพัฒนาที่ดี จีน-สิงคโปร์ได้จัดตั้งความสัมพันธ์หุ้นส่วนมุ่งสู่อนาคตที่มีคุณภาพสูงอย่างรอบด้าน จีน-มาเลเซียได้บรรลุความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ส่วนจีน-กัมพูชากำลังสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-กัมพูชาที่ทรงคุณภาพ ระดับสูงและมาตรฐานสูงในยุคสมัยใหม่

ฝ่ายจีนหวังว่า การเดินทางของนายหวัง อี้ครั้งนี้ จะส่งเสริมการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับ 3 ประเทศดังกล่าว กำหนดตำแหน่งใหม่ของความสัมพันธ์จีน-สิงคโปร์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-มาเลเซีย และจีน-กัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนความร่วมมือการสร้างสรรค์“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูง และกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีก้าวสู่ขั้นใหม่อีกขั้นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน จีนยินดีที่จะร่วมมือกับสามประเทศ ร่วมส่งเสริมข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงทั่วโลก และข้อริเริ่มอารยธรรมโลกให้มีการดำเนินเชิงปฏิบัติ ส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รักษาสันติภาพความสงบสุข กระชับการไปมาหาสู่กัน สร้างคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคตลอดจนทั่วโลก