ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ของจีนออกเดินทางไปลาว

CRI, August 14, 2023
Size:

วันที่ 4 สิงหาคม 2023 ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ของจีนออกเดินทางจากเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ทางตอนใต้ของจีน ไปยังลาว  เพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือด้านการผ่าตัดรักษาโรคตาต้อกระจกเป็นเวลา 2 เดือน

ทีมแพทย์จีนประกอบด้วยแพทย์สี่คนและพยาบาลอีกสี่คนจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเขตกว่างซี  จะทำการผ่าตัดรักษาโรคตาต้อกระจกให้แก่ผู้ป่วยในท้องถิ่นฟรี และจะช่วยฝึกอบรมจักษุแพทย์ในท้องถิ่น

โครงการนี้ร่วมกันจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสุขภาพเขตกว่างซีและกระทรวงสาธารณสุขลาว  

ตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ในเดือนกันยายน 2022 เป็นต้นมา เขตกว่างซีได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ สามคณะ รวม 26 คน เดินทางไปช่วยลาว โดยได้ทำการผ่าตัดรักษาโรคตาต้อกระจกให้แก่ผู้ป่วย 1,834   คนฟรี