บทวิเคราะห์:ข้อริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทางเป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิก

CRI, August 10, 2023
Size:

ปีนี้ครบรอบ 10 ปีข้อริเริ่มหนึ่งแถบนึ่งเส้นทาง ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา  จีนดำเนินข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางตามหลักการร่วมปรึกษาหารือ ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบรรดาประเทศสมาชิก จึงได้รับการต้อนรับจากบรรดาประเทศเหล่านั้น และเป็นที่จับตาของประชาคมโลก

จีนได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือเกี่ยวกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจำนวน 200 ฉบับกับ 150 กว่าประเทศ และองค์การระหว่างประเทศจำนวนกว่า 30 องค์กร ปัจจุบัน มีโครงการที่เกี่ยวกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจำนวนกว่า 3,000 โครงการ ซึ่งระดมเงินทุนเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างงานให้แก่บรรดาประเทศสมาชิกถึง 420,000 ตำแหน่ง โดยช่วยให้ผู้ยากไร้ในประเทศสมาชิกกว่า 40 ล้านคนพ้นจากความยากจน  

ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางดำเนินความร่วมมืออย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยถือการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเป็นหลัก ส่งเสริมการเชื่อมโยง และรณรงค์การพัฒนาแบบสีเขียว เพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความเหนือกว่า ดึงดูดการลงทุน สร้างตำแหน่งงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและให้ชีวิตความอยู่ของประชาชนในประเทศนั้นๆได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ทางรถไฟระหว่างจีน-ลาวเป็นโครงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิกในกรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ปัจจุบัน การเดินทางที่ประหยัดและสะดวกสบายนี้กลายเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของบรรดานักท่องเที่ยว   นักธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาทั้งจีนและต่างประเทศ ขบวนรถไฟขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศระหว่างจีน-ลาวเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ขบวนรถไฟสายนี้ได้ขนส่งผู้โดยสารจำนวนกว่า 420,000 คนจาก 49 ประเทศทั่วโลก

ทางรถไฟระหว่างกรุงไนโรบีกับเมืองโมมบาซา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเคนยา(Mombasa–Nairobi Standard Gauge Railway,SGR)ก่อสร้างขึ้นโดยวิสาหกิจจีน เป็นส่วนประกอบของเครือข่ายทางรถไฟแอฟริกาตะวันออก ทางรถไฟสายนี้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ ค.ศ.2017 ซึ่งมีส่วนช่วยต่อการไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเคนยากับประเทศแอฟริกาตะวันออกอื่น ๆ เมื่อปีที่แล้ว ทางรถไฟสายนี้ได้ขนส่งผู้โดยสารถึง 2.39 ล้านคน และขนส่งสินค้า 6 ล้านตัน

ไชน่า เรลเวย์ เอ็กซ์เพรส(CHINA RAILWAY Express) หรือซีอาร์ เอ็กซ์เพรส (CR Express) เป็นขบวนรถไฟระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยบริษัทการรถไฟจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับยุโรปตลอดจนประเทศสมาชิกข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง สามารถไปยังเมืองต่าง ๆ จำนวน 216 เมืองของ 25 ประเทศยุโรป ทางรถไฟสายนี้ให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้า พัฒนาการขนส่งสินค้าแช่แข็ง และให้การบริการตามคำสั่งจองของลูกค้าโดยเฉพาะ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการเดินรถไฟมากกว่า 73,000 ขบวน และได้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จำนวนกว่า 6.9 ล้านตู้

โรงบำบัดน้ำเสียแดชเชอร์คานดี (DASHERKANDI) ที่เพิ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นโครงการสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจระหว่างบังกลาเทศ จีน อินเดีย และเมียนมา และเป็นโครงการสำคัญของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นับเป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์บําบัดน้ำเสียที่จีนมีสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโดยบริบูรณ์ถูกนําไปใช้งานในต่างประเทศ โรงบำบัดน้ำเสียแห่งนี้เป็นโรงบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยขนาดใหญ่แห่งแรกของบังกลาเทศ ตลอดจนของภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียให้ชาวกรุงธากาจำนวน 5 ล้านคน ช่วยให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสูงขึ้น

โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินโนรสโชเลย์ (Norochcholai) ของศรีลังกาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งแรกของศรีลังกา และก็เป็นโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดระหว่างจีนกับศรีลังกาในกรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โครงการนี้ใช้เงินกู้ เทคโนโลยี และเครื่องจักรอุปกรณ์จากจีน โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นเวลา 7 ปี เพื่อรำลึกโครงการมิตรภาพระหว่างจีนกับศรีลังกานี้ ในปีค.ศ. 2011 รัฐบาลศรีลังกาได้พิมพ์ภาพโรงไฟฟ้าแห่งนี้บนธนบัตร 100 รูปีของศรีลังกา

ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครอบคลุมเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา 3 ทวีป ที่มีอารยธรรม ศาสนา และภาษาหลากหลาย พร้อมกับความคืบหน้าของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนนักศึกษาจีนไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศสมาชิกข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้เพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างจีนกับประเทศสมาชิก

โครงการหลู่ปัน เวิร์กชอป (Luban Workshop) เป็นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพในกรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้แก่เยาวชนในกว่า 20 ประเทศ อาทิ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ไนจีเรีย โกตดิวัวร์ เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรประเทศสมาชิก ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโครงการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นจากประเทศสมาชิก มาศึกษาเพิ่มเติมในจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านบุคลากรในกรอบข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางให้มากยิ่งขึ้น

ในอนาคต การดำเนินการของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจะให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสีเขียว และการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางยังประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีส่วนช่วยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก