จีนใช้ความพยายามรักษาความปลอดภัยธัญญาหารทั่วโลก

CRI, August 8, 2023
Size:

วันที่ 3 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ในที่ประชุมระดับสูงเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งและความปลอดภัยธัญญาหารคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ นายจัง จุน ผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติกล่าวว่า ความไม่ปลอดภัยของธัญญาหารเป็นผลจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลภายในขอบเขตทั่วโลก ต่อปัญหาความปลอดภัยธัญญาหาร การใช้ปฏิบัติการเป็นเรื่องสำคัญที่สุด จีนมุ่งมั่นในการแสดงบทบาทเพื่อรักษาความปลอดภัยธัญญาหารทั่วโลกมาโดยตลอด

นายจัง จุนกล่าวว่า ปัจจุบัน ปัญหาความปลอดภัยธัญญาหารมีความตึงเครียดยิ่งขึ้น จีนสนับสนุนสหประชาชาติที่แสดงบทบาทประสารงาน เพื่อระดมประชาคมโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนา ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประชาชนประเทศที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ประชาคมโลกต้องใช้ปฏิบัติการร่วม เพื่อผลักดันให้มติเลขที่ 2417 ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้ผลทอย่างแท้จริง ยืนหยัดการจัดการข้อขัดแย้งด้วยวิธีทางการเมือง ตัดวงจรระหว่างปัญหาความขัดแย้งกับปัญหาปากทอง