ขบวนรถไฟจีน-เวียดนามเที่ยวแรกออกเดินทางไปยังเวียดนาม

CRI, August 7, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2023 เวลา 10.30น. ตามเวลาท้องถิ่น ขบวนรถไฟ“เยี่ยนเจ้า” ระหว่างจีนกับเวียดนามที่ออกเดินทางจากเมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีนเป็นครั้งแรก ได้เดินทางไปยังสถานีฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นเส้นทางรถที่เชื่อมเส้นทางระหว่างจีน-เวียดนาม

ขบวนรถไฟเที่ยวแรกเที่ยวนี้มีสินค้าที่“ผลิตจากเหอเป่ย” ทั้งหมด 46 ตู้มาตรฐาน ได้ออกเดินทางจากสถานีนานาชาติสือเจียจวงเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ออกประเทศจากด่านผิงเสียง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสีทางใต้ของจีน ระยะทางทั้งหมดกว่า 2,700 กิโลเมตร เป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเที่ยวแรกที่จากเมืองสือเจียจวงไปสู่ประเทศเวียดนาม

ขณะที่พิธีต้อนรับรถไฟที่จัดขึ้นในวันเดียวกัน สถานีนานาชาติสือเจียจวงกับบริษัทขนส่งและการค้าแห่งประเทศเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างคลังต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินความร่วมมือในด้านเดินทาง จัดซื้อสินค้าและสร้างคลังต่างประเทศ