ครบรอบ 10 ปีข้อการริเริ่ม 1 แถบ 1 ส้นทาง

CRI, August 4, 2023
Size:

อีคอมเมิร์ซเส้นทางสายไหมกลายเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ที่ผลักดันการเติบโตของการค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" 

ปี 2013 จีนได้เสนอข้อริเริ่มที่สำคัญอย่างต่อเนื่องคือ การสร้างสรรค์แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ในช่วง 10 ที่ผ่านมา การค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรระหว่างจีนและประเทศรายทาง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อกิจการอีคอมเมิร์ซของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภายใต้การใช้ความพยายามร่วมกันของรัฐบาลและบริษัทของประเทศคู่ค้า นักธุรกิจอีคอมเมิร์ซเส้นทางสายไหมได้เปิดช่องทางการค้าให้กว้างขึ้น และค่อยๆ พัฒนาเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่สำหรับการเติบโตของการค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรระหว่างประเทศรายทาง“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ( BRI ) 

ทุเรียนจากไทย แก้วมังกรจากเวียดนาม ข้าวจากกัมพูชา มะกอกจากอิตาลี... สินค้าพิเศษจำนวนมากจากประเทศรายทาง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กำลังเข้าสู่ตลาดจีนผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมการเติบโตของการค้าสินค้าเกษตร 

สถิติแสดงให้เห็นว่า ปี 2022 ยอดการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามแดนด้านสินค้าเกษตรระหว่างจีนกับประเทศรายทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีถึง 2,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.3% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว 

จนถึงปี 2022 จีนได้จัดตั้งกลไกความร่วมมือแบบทวิภาคีด้านอีคอมเมิร์ซเส้นทางสายไหมกับ 29 ประเทศ เป็นการเปิดช่องว่างใหม่สำหรับการค้าสินค้าเกษตร