รถยนต์พลังงานใหม่ในเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ป้อนสู่ตลาดทั่วโลก

Yunnan Gateway, August 4, 2023
Size:

เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ที่สําคัญในประเทศจีน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองหนานชางเร่งสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ ทั้งนี้ รถยนต์พลังงานใหม่ที่ผลิตโดยบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ เจียงหลิง จำกัด ได้ส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก เช่น ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น