รถไฟจีนลาวจากคุนหมิงใต้ไปยังเวียงจันทน์ย่นระยะเวลาลง ชั่วโมงกว่า

Yunnan Gateway, August 3, 2023
Size:

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคมเป็นต้นมา การรถไฟจีน - ลาวได้ใช้แผนที่ปฏิบัติการรถไฟใหม่ และรถไฟโดยสารระหว่างประเทศจากคุนหมิงใต้ไปยังเวียงจันทน์ขบวน D887/8 ย่นระยะเวลาจาก 10 ชั่วโมง 30 นาทีเป็น 9 ชั่วโมง 26 นาที เท่ากับย่นระยะเวลาไป 64 นาที ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรอย่างมีนัยสําคัญ และทําให้การเดินทางจากนครคุนหมิงของจีนไปยังกรุงเวียงจันทน์ของลาวราบรื่นและสะดวกยิ่งขึ้น

ในช่วง100 วันที่รถไฟจีน – ลาวระหว่างประเทศเปิดบริการนั้น ได้รับความนิยมจากผู้โดยสารชาวจีนและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี โดยมีผู้โดยสารรวม 42,000 คนจาก 49 ประเทศและภูมิภาคเดินทางข้ามพรมแดนด้วยบริการรถไฟจีน - ลาว