งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นที่นครคุนหมิง

Yunnan Gateway, August 2, 2023
Size:

งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่7 จะจัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ระหว่างวันที่ 16 -20 สิงหาคม ภายใต้หัวข้อ“ความสามัคคีและความร่วมมือ เพื่อแสวงหาการพัฒนาร่วมกัน” โดยงานนี้จัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าที่สําคัญระหว่างจีนและประเทศเอเชียใต้ในปีนี้

หลังจากการพัฒนาเป็นเวลา 10 ปี งานเอ็กซ์โปจีน – เอเชียใต้ได้กลายเป็นเวทีงานแสดงสินค้าที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยการซื้อขายสินค้า การส่งเสริมการลงทุน ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่7 นี้มีหอนิทรรศการ15 ฮอล์ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 150,000 ตารางเมตร และจะจัดแสดงทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ด้วย ปัจจุบัน มีผู้เข้าลงทะเบียนร่วมงานแล้วจำนวน 60 ประเทศและภูมิภาค รวมถึงประเทศเอเชียใต้- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศสมาชิก RCEP อนึ่ง 28 มณฑล (เขตหรือเมือง) ของประเทศจีนได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในงานนิทรรศการ โดยมีบริษัทแสดงสินค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเกือบ 1,000 แห่ง