รัฐมนตรีความมั่นคงจีนพบรองนายกฯไทย

CRI, August 2, 2023
Size:

วันที่ 19 ก.ค. ที่กรุงปักกิ่ง นายหวัง เสียวหง มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงสาธารณะจีนพบกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไทย นายหวัง เสียวหง กล่าวว่าจีน-ไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่ดี ญาติพี่น้องที่ดี หุ้นส่วนที่ดี ประชาชนสองประเทศมีไมตรีจิตมิตรภาพอันลึกซึ้ง จีนยินดีที่จะร่วมกับไทย ปฏิบัติตามความเห็นพ้องต้องกันสำคัญของผู้นำทั้งสองประเทศ กระชับความร่วมมือที่แท้จริงในด้านความมั่นคง นำความผาสุกมาให้กับสองประเทศและประชาชนทั้งสองประเทศ

ด้านนายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่ายินดีที่จะกระชับความร่วมมือทางความมั่นคงระหว่างสองประเทศ ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ไทย-จีนพัฒนาไปสู่ความลุ่มลึกยิ่งขึ้น