นายสี จิ้นผิงส่งสารแสดความยินดีต่อสมเด็จฮุน เซ็น ประธานพรรคประชาชนกัมพูชา

CRI, July 28, 2023
Size:

วันที่ 25 กรกฎาคม 2023 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งสารแสดงความยินดีต่อสมเด็จฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีกัมพูชา อวยพรให้เขานำพรรคประชาชนกัมพูชาชนะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 7 

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า ข้าพเจ้าได้เห็นด้วยความปิติยินดีว่า ภายใต้การนำที่ถูกต้องของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาที่มีประธานสมเด็จฮุน เซ็นเป็นผู้นำ ทำให้กัมพูชา การเมืองมีความมั่นคง เศรษฐกิจมีการพัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ฐานะสากลและส่วนภูมิภาคได้ยกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยจีนจะสนับสนุนกัมพูชาเดินตามหนทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองของตน เชื่อว่า ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของสมเด็จฮุน เซ็นนั้น พรรคประชาชนกัมพูชาจะสร้างคุณูปการใหม่ที่ใหญ่ขึ้นให้กับความเจริญรุ่งเรืองของชาติ ความสุขของประชาชนและความมั่นคงอย่างสันติและการพัฒนารุ่งเรืองส่วนภูมิภาค

นายสี จิ้นผิง เน้นว่า จีนกับกัมพูชาเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญอย่างสูงกับความร่วมมือฉันมิตรกับพรรคประชาชนกัมพูชา โดยข้าพเจ้ายินดีจับมือกับสมเด็จฮุน เซ็น ส่งเสริมการนำด้านการเมืองแห่งความสัมพันธ์ทวิภาคี ลงลึกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างพรรคและด้านอื่น ๆ จับมือกันสร้างประชาคมจีน-กัมพูชาที่มีอนาคตร่วมกันที่มีมาตรฐานสูง สร้างความผาสุกให้กับสองประเทศและประชาชนสองประเทศ

ในวันเดียวกัน นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนส่งสารแสดความยินดีต่อสมเด็จฮุน เซ็นด้วย