กระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงความยินดีกับพรรคประชาชนกัมพูชาชนะการเลือกตั้งครั้งที่ 7

Yunnan Gateway, July 27, 2023
Size:

วันที่ 24 กรกฎามคม นางเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนจัดงานแถลงข่าว มีผู้สื่อข่าวถามประเด็นพรรคประชาชนกัมพูชาประกาศชนะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 7 จีนมองเรื่องนี้อย่างไร และมีความคาดหวังต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-กัมพูชาในอนาคตอย่างไร

นางเหมา หนิง ตอบว่าในฐานะเพื่อนบ้านและมิตรที่ดี เราแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นต่อกัมพูชาที่จัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 7 อย่างราบรื่น แสดงความยินดีต่อพรรคประชาชนกัมพูชาประกาศชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้การนำของสมเด็จฮุน เซน อวยพรล่วงหน้าให้กัมพูชาจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อย่างราบรื่น เชื่อว่าในอนาคตกัมพูชาจะประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาการสร้างสรรค์ประเทศ สร้างความผาสุกให้กับประชาชนมากขึ้น

นางเหมา หนิง กล่าวว่าหลายปีมานี้ ภายใต้การนำเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำสองประเทศ การพัฒนาความสัมพันธ์จีน-กัมพูชามีแนวโน้มที่ดี ทั้งสองประเทศมีความเชื่อถือกันอย่างสูง กระชับความร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ได้สร้างคุณูปการให้กับการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและรักษาความยุติธรรมและความชอบธรรมระหว่างประเทศ กลายเป็นแบบฉบับที่อยู่ด้วยกันฉันมิตร อำนวยประโยชน์แก่กันเพื่อมีชัยชนะร่วมกันระหว่างสองประเทศ

โดยปีนี้ครบรอบ 65 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับกัมพูชา และปีแห่งมิตรภาพจีน-กัมพูชา จีนยินดีใช้ความพยายามกับกัมพูชา สืบทอดมิตรภาพจากรุ่นสู่รุ่น เร่งสร้างประชาคมจีน-กัมพูชาที่มีอนาคตร่วมกันด้วยคุณภาพสูง ระดับสูงและมาตรฐานสูงในสมัยใหม่ สร้างความผาสุกให้กับประชาชนสองประเทศ