เทศกาลเต้นรำชนเผ่านานาชาติจีน(ซินเจียง) ครั้งที่ 6 นำโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ร่วมแสดงรอบปฐมทัศน์

CRI, July 27, 2023
Size:

วันที่ 23 กรกฎาคม ในเมืองอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน มีการแสดงโขน" รามเกียรติ์และระบำสี่ภาค" โดยคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของไทยในการแสดงรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลเต้นรำชนเผ่านานาชาติจีน(ซินเจียง)ครั้งที่ 6