จีนดึงดูดทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

CRI, July 25, 2023
Size:

ช่วงครึ่งปีแรก การลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วจำนวนไม่น้อยต่อประเทศจีนยังคงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทข้ามชาติทั้งหลายมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการตลาดของจีน ทั้งนี้ ประเทศจีนมีการเพิ่มแรงดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมการเปิดกว้างสู่ภายนอกที่มีคุณภาพสูง การดึงดูดการลงทุนต่างประเทศจีนกำลังมีพลังขับเคลื่อนใหม่ ๆ

ช่วงครึ่งปีแรก อัตราเติบโตของการลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่นและเยอรมนี ต่างอยู่ที่ 173.3% 135.3% 53.0% และ 14.2% บริษัทต่างชาติเพิ่มการลงทุนต่อจีนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ทันสมัย และยกระดับห่วงโซ่นวัตกรรมให้ดีขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการทุนต่างชาติจำนวน 77 โครงการ มีการลงนามที่นครเซี่ยงไฮ้ ยอดการลงทุนอยู่ที่ 12,040 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยโครงการดังกล่าวนี้ เน้นในอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ อาทิ ชีวเวชศาสตร์ ข้อมูลดิจิทัล และรถยนต์ เป็นต้น โดยให้ความสำคัญในการแข่งขันทางเศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา มีบริษัทข้ามชาติ 13 แห่งได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและผลิตอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ด้วย

ช่วงนี้ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา(อังค์ถัด) ประกาศ“รายงานการลงทุนโลกประจำปี 2023” โดยระบุว่า เมื่อปี 2022 ที่ผ่านมา การลงทุนข้ามชาติของทั่วโลกได้ลดน้อยลง 12% ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทข้ามชาติต่างพากันมาแสวงหาโอกาสการพัฒนาอันใหญ่หลวงจากตลาดของจีน