จีนพูดถึง 20 ปี “สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

CRI, July 24, 2023
Size:

วันที่ 17 กรกฎาคม ในการแถลงข่าวรายวันของกระทรวงการต่างประเทศจีน มีผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยวาระครบรอบ 20 ปีที่จีนเข้าร่วม“สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จีนมีความคิดเห็นอย่างไร

นายเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบว่าเมื่อปี 2003 ผู้นำจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในการเข้าร่วม“สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ของจีน ซึ่งนับเป็นการต้นใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน การที่จีนเข้าร่วมสนธิสัญญาดังกล่าวเป็นประเทศแรกแสดงให้เห็นถึงประเพณีทางการทูตที่มองประเทศใหญ่และประเทศเล็กเท่าเทียมกัน รวมทั้งการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อการพัฒนาของอเซียน และนโยบายประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศรอบข้างของจีน

สนธิสัญญาดังกล่าวตั้งขึ้นตามวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เอเชีย สร้าง“วิถีเอเชีย” ที่มีการประสานงานกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในและดูแลบริบทรอบด้านของฝ่ายต่างๆ จึงเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการเปิดเผยความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

ในรอบ 20 ปีนี้ จีนกับอาเซียนปฏิบัติตามเจตจำนงของสนธิสัญญาดังกล่าว ดำเนินความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์แก่กัน ค้นคว้าวิธีการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อกัน และบรรลุความเจริญร่วมกัน ทำให้มีอีกหลายประเทศทยอยเข้าร่วมด้วยกัน ประเทศหุ้นส่วนคู่เจรจาของอาเซียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาเซียนมีฐานะและอิทธิพลในโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เอเชียตะวันออกกลายเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุด ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก