รมต.จีนกล่าวผลสำเร็จด้านความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน

CRI, July 19, 2023
Size:

วันที่ 13 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น นายหวัง อี้ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการต่างประเทศส่วนกลางจีน ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศจีน-อาเซียน (10+3) ที่จัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตา และได้กล่าวแนะนำผลสำเร็จด้านความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์แก่กันรอบด้านระหว่างจีนกับอาเซียน 

นายหวัง อี้กล่าวว่า ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จีนและอาเซียนได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของ“สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ส่งเสริมความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์แก่กันอย่างรอบด้าน ได้บุกเบิกหนทางที่ถูกต้องแบบมิตรประเทศเพื่อนบ้านถาวร และพัฒนาเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเป็นผลสำเร็จที่น่าพอใจ ดังนี้ 

1.ร่วมมือกันผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมระหว่างจีนกับอาเซียน จับมือช่วยเหลือกัน ร่วมแบ่งปันโอกาสการพัฒนา ร่วมกันพิชิตความท้าทายจากโรคระบาด จีนกับอาเซียนได้สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน ทั้งนี้ เป็นปฏิบัติการสำคัญสำหรับการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับอาเซียน  

2.ร่วมมือสร้างสรรค์“1 แถบ 1 เส้นทาง” ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างสำคัญเชิงสัญลักษณ์หลายแห่งสร้างแล้วเสร็จ ทางด่วนโกลเด้น ฮาร์เบอร์ในกัมพูชาเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ทางรถไฟจีน-ลาวเปิดขบวนรถไฟขนส่งนักท่องเที่ยวข้ามชาติสายแรกระหว่างจีนกับอาเซียน ทางรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง ที่เป็นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกของอาเซียน กำลังนับถอยหลังเปิดใช้งาน เป็นทางสัญจรใหม่สำหรับการค้าทั้งทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศ และนับเป็นช่องทางทองคำสำหับความร่วมมือข้ามภูมิภาค จะนำผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนจำนวนกว่า 2,000 ล้านคน 

3.ร่วมมือส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของเศรษฐกิจภูมิภาค สองฝ่ายต่างเป็นคู่ค้ารายใหญ่สุดของอีกฝ่ายหนึ่ง ยอดการค้าในปีนี้มีหวังเกินกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ สองฝ่ายพยายามผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีฉบับ3.0 ผลักดันให้“ข้อตกลงความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรอบด้านส่วนภูมิภาค (RCEP)” มีผลบังคับใช้อย่างรอบด้าน 

4.ร่วมมือสร้างสรรค์พื้นฐานแห่งสันติภาพและความมั่นคง จีนสนับสนุนและพยายามเข้าร่วมโครงสร้างความร่วมมือภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนแนวคิดที่เปิดกว้างและมีความหลากหลายของโครงสร้างนี้ ขจัดสิ่งรบกวนเพื่อให้พัฒนาต่อไป จีนแสดงความยินดีที่“ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้” ผ่านการพิจารณาตรวจสอบครั้งที่ 2 เป็นผลสำเร็จ สนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ ออกเอกสารสำหรับ“ปฏิญญา” ดังกล่าวโดยเร็ว จีนยินดีที่จะแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุปฏิญญาดังกล่าวโดยเร็ววัน