รองนายกฯ จีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยอารยธรรมทางระบบนิเวศกุ้ยหยาง 2023

CRI, July 12, 2023
Size:

ฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยอารยธรรมทางระบบนิเวศกุ้ยหยาง 2023 เปิดฉากขึ้นที่เมืองกุ้ยหยาง เมืองเอกมณฑลกุ้ยโจว นายหลิว กั๋วจง กรรมการกรมการเมือง และรองนายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดและสุนทรพจน์

รองนายกฯ จีนระบุว่า ในฐานะฟอรั่มนานาชาติระดับประเทศ ฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยอารยธรรมทางระบบนิเวศกุ้ยหยางจัดขึ้นด้วยความสำเร็จมาแล้วต่อเนื่องกัน 10 ปีแล้ว ปัจจุบันกลายเป็นแพลตฟอร์มสำคัญต่อการส่งเสริมการสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฟอรั่มครั้งนี้กำหนดหัวข้อหลักที่ว่า“ร่วมกันแสวงหาเพื่อบรรลุความทันสมัยแบบมนุษยชาติกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนสมานฉันท์” โดยผู้แทนที่ร่วมประชุมจะแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างลึกซึ้ง สมทบความรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง และย่อมจะมีบทบาทแข็งขันและยาวไกลในอนาคต

นายหลิว กั๋วจงเน้นว่า รัฐบาลจีนให้ความสำคัญระดับสูงต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทางระบบนิเวศ ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การชี้นำของแนวคิดสี จิ้นผิงว่าด้วยอารยธรรมทางระบบนิเวศ งานการอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของจีนบังเกิดผลสำเร็จเชิงประวัติการณ์ในภาพรวม