สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ของไทยเลือกตั้งประธานคนใหม่

CRI, July 11, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ของไทยได้เลือกตั้งนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา จากพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

วันเดียวกัน พรรคพันธมิตร 8 พรรคที่มีพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำหลักได้เสนอชื่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาฯ และได้รับเลือกในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่เพียงผู้เดียว นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวที่สภาว่า เขาจะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการโปร่งใสและซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎบัตรรัฐสภา

ทั้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ วัย 79 ปี เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภามาแล้วสมัยหนึ่ง อีกทั้งเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีสมัยนายกฯทักษิณ

หลังจากจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่แล้ว ประธานสภาจะจัดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารวมสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 750 คน เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนกว่าครึ่งจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี