กรุงปักกิ่งจัดงานแสดงไฟประดับ ต้อนรับการประชุมเศรษฐกิจดิจิทัลโลกประจำปี 2023

CRI, July 10, 2023
Size:

ค่ำวันที่ 5 กรกฎาคม กรุงปักกิ่งได้จัดงานแสดงไฟประดับที่สวนโส่วกัง, สวนโอลิมปิก, ถนนเฉียนเหมิน และสวนป่าริมฝั่งคลองต้ายุ่นเหอพร้อมกัน ให้บรรดาชาวเมืองได้สัมผัสถึงเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างใกล้ชิด

อนึ่ง การประชุมเศรษฐกิจดิจิทัลโลกประจำปี 2023 ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้ โดยชูประเด็นว่า ดิจิทัลขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบอัจฉริยะชี้นำอนาคต