รองปธน.จีนปราศรัยในฟอรั่มสันติภาพโลกที่กรุงปักกิ่ง

CRI, July 10, 2023
Size:

วันที่ 2 กรกฎาคม นายหาน เจิ้ง รองประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมฟอรั่มสันติภาพโลกครั้งที่ 11 ที่มหาวิทยาลัยชิงหวาในกรุงปักกิ่ง โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปกป้องสันติภาพและความมั่นคงของโลก

รองปธน.หาน เจิ้ง กล่าวว่า เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในสถานการณ์ระหว่างประเทศ จีนได้เสนอแผนข้อริเริ่มสำคัญต่างๆ เช่น แผนข้อริเริ่มการพัฒนาโลก แผนข้อริเริ่มความมั่นคงโลก และแผนข้อริเริ่มอารยธรรมโลก ได้เสริมสร้างความหมายที่แฝงอยู่และแนวทางปฏิบัติของแนวคิดในการสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และอัดฉีดพลังเชิงบวกที่แข็งแกร่งเข้าสู่สันติภาพและการพัฒนาของโลก  

รองประธานาธิบดีหาน เจิ้ง เน้นย้ำว่า จีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆ เพื่อปกป้องสันติภาพและความมั่นคง แสวงหาการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของโลก สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่างๆ แบ่งปันผลแห่งการพัฒนา ความมั่นคงและอารยธรรมของมนุษย์ รองปธน.จีนยังได้เสนอข้อเสนอแนะสี่ข้อดังต่อไปนี้

ประการแรก ต้องสนับสนุนความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง และเคารพซึ่งกันและกัน สนับสนุนทุกความพยายามเพื่อสำรวจเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างอิสระ และเคารพในการสำรวจแนวทางการบรรลุคุณค่าโดยประชาชนในประเทศต่างๆ  

ประการที่สอง ต้องแก้ไขความขัดแย้งผ่านการพูดคุยเจรจา ประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญควรแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการส่งเสริมการเจรจาสันติภาพและการไกล่เกลี่ย ตามความต้องการและความปรารถนาของประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แก้ไขข้อพิพาทและส่งเสริมความมั่นคงผ่านการเจรจา

ประการที่สาม ต้องสนับสนุนและปฏิบัติตามกลไกพหุภาคีอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนให้ธรรมาภิบาลโลกมีความเที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น

ประการสุดท้าย ทุกฝ่ายต้องส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การอำนวยประโยชน์แก่กัน และมีชัยชนะร่วมกัน ต้องทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนาระดับโลกที่มีความสมดุล ครอบคลุม มีการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศที่มีส่วนร่วม และสร้างรากฐานทางสังคมเพื่อสันติภาพของโลก

รองประธานาธิบดีหาน เจิ้ง เน้นย้ำว่า การพัฒนาจีนให้ทันสมัยเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างสันติ จีนจะสนับสนุน สร้างสรรค์ และรักษาสันติภาพของโลกอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 400 คน รวมทั้งอดีตนักการเมืองสำคัญจากต่างประเทศ นักการทูตประเทศต่างๆ ที่ประจำในประเทศจีน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ