ปธน.จีนเน้นการประสาน “1 แถบ 1 เส้นทาง”กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆ

CRI, July 6, 2023
Size:

วันที่ 4 กรกฎาคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนชี้ว่า ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการยกระดับการเชื่อมโยงความร่วมมือ“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูงเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆ และโครงการริเริ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค  

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวขณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ผ่านระบบทางไกล 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า ควรพยายามส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน เร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ และระเบียงการขนส่งระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ตลอดจนรับประกันการดำเนินการที่มั่นคงและราบรื่นของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค  

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังกล่าวว่า เมื่อ 10 ปีที่แล้ว เขาได้เสนอแผนข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และในโอกาสครบรอบ 10 ปี จีนจะจัดการประชุมฟอรัมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อความร่วมมือนานาชาติ ครั้งที่ 3 ยินดีต้อนรับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อขยาย หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ให้เป็น“เส้นทางแห่งความสุข” ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งโลก