ปธน.จีนพบกับนายกฯ เวียดนาม

CRI, July 3, 2023
Size:

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่มหาศาลาประชาชน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบกับนายฟาม มินห์ ชิน นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ซึ่งเดินทางมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการ 

นายสี จิ้นผิงกล่าวชี้ว่า หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20  เมื่อปีที่แล้ว เขาได้เชิญนายเหงียน ฟู จ่อง มาเยี่ยมเยือนจีน เพื่อร่วมกันควบคุมทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนาม ปีนี้เป็นวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้งความสัมพันธ์ทางความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมระหว่างจีนและเวียดนาม การแลกเปลี่ยนทุกระดับระหว่างสองประเทศมีความใกล้ชิดมากขึ้น ฉันทามติระหว่างเขากับนายเหงียน ฟู จ่องกําลังได้รับการดําเนินการ 

จีนถือเวียดนามเป็นทิศทางสําคัญของการทูตเพื่อนบ้านและชะตากรรมร่วมเชิงกลยุทธ์ ตามการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในระยะยาว เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ จีนและเวียดนามต้องยึดมั่นในจิตวิญญาณของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ความสามัคคีและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนของทั้งสองประเทศ 

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า จีนและเวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยม เป็นสหายที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างสูง หุ้นส่วนที่เป็นประโยชน์ เป็นมิตรที่ดี ทั้งสองฝ่ายต้องกระชับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปกครองพรรคและการปกครองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยึดมั่นประชาชนสำคัญที่สุด และสนับสนุนอีกฝ่ายอย่างบนเส้นทางสังคมนิยมที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของประเทศตามยุคสมัยใหม่