การแสดงศิลปะจีน - เอเชียใต้จัดขึ้นที่นครคุนหมิง

Yunnan Gateway, June 29, 2023
Size:

วันที่21 มิถุนายนเป็นวันโยคะสากล ครั้งที่ 9 ซึ่งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมานี้ เนื่องจากวันโยคะสากลใกล้จะมาถึง นครคุนหมิงจึงได้จัดการแสดงศิลปะจีน - เอเชียใต้ ซึ่งประกอบด้วยรายการศิลปะการร่ายรำ โยคะ เครื่องดนตรี ฯลฯ ของทั้งจีนและอินเดีย ซึ่งรวมถึงศิลปะการชงชา รำไทเก๊ก การแสดงเครื่องดนตรีประจำชนชาติ การฟ้อนรำของจีน และโยคะ การแสดงเครื่องดนตรีคลาสสิกและการฟ้อนรำของอินเดีย เป็นต้น

ทังนี้“วันโยคะสากลและสัปดาห์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งจีน (คุนหมิง) - เอเชียใต้ กิจกรรมฟอรัมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน - อินเดีย” ได้เปิดฉากที่นครคุนหมิงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งการแสดงศิลปะจีน - เอเชียใต้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของสัปดาห์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งจีน (คุนหมิง) - เอเชียใต้