ฉินกังส่งสารแสดงความยินดีฟอรั่มจาการ์ต้าความสัมพันธ์จีน-อาเซียน

CRI, June 27, 2023
Size:

วันที่ 22 มิ.ย. นายฉินกัง มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ส่งสารแสดงความยินดีการจัดประชุมฟอรั่มจาการ์ต้าความสัมพันธ์จีน-อาเซียน รำลึกครบรอบ 20 ปีของจีนเข้าร่วมสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือฉันมิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายฉิน กังชี้ว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2023 จีนเข้าร่วมสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือฉันมิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ จีนเป็นประเทศใหญ่ประเทศแรกที่เข้าร่วมสนธิสัญญาฯดังกล่าว และเป็นประเทศแรกที่สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอาเซียน ซึ่งไม่เพียงเป็นป้ายบอกระยะทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นความหมายสำคัญต่อทั้งภูมิภาคด้วย อนึ่ง ในช่วง 20 ปีมานี้ โดยเฉพาะเมื่อปี 2013 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเสนอการสร้างสรรค์ประชาคมร่วมชะตาจีน-อาเซียนที่มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น จีนและอาเซียนได้เดินบนหนทางที่ถูกต้องที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและร่วมกันพัฒนา ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายกลายเป็นแบบอย่างที่มีชีวิตชีวามากที่สุดและมีผลงานมากที่สุดของเอเชียแปซิฟิค ได้ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอย่างมีพลัง

นายฉิน กังยังกล่าวว่า อาเซียนเป็นองค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกองค์การหนึ่ง จีนยืนหยัดสนับสนุนความสามัคคีภายในอาเซียน และการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ สนับสนุนฐานะศูนย์กลางของกรอบภูมิภาค ยินดีที่จะร่วมกับอาเซียนปฎิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือฉันมิตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปฎิบัติตามพหุภาคีที่แท้จริง อนุรักษ์กฎกติกาและกฎระเบียบในภูมิภาค พิทักษ์สถานการณ์สันติภาพและการพัฒนาที่ได้มาไม่ง่ายของภูมิภาค

นายฉิน กังเน้นย้ำว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2021 จีนและอาเซียนสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่รอบด้านก่อนที่อื่น ประธานาธิบดีจีนสี จิ้นผิงเสนอการร่วมกันสร้างสรรค์บ้านเมืองที่มีสันติภาพ ความสงบเรียบร้อย ความเจริญรุ่งเรือง สวยงามและมีมิตรภาพร่วมกัน ซึ่งได้ชี้แจ้งทิศทางของการพัฒนาของความสัมพันธ์จีน-อาเซียน จีนยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่ของประวัติศาสตร์ ยินดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่เคารพเชื่อถือกัน และหุ้นส่วนที่อำนวยผลประโยชน์แก่กันแบบถาวรของประเทศอาเซียน สร้างประชาคมร่วมชะตาจีน-อาเซียนที่มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ร่วมกันสร้างอนาคตที่สวยงามมากยิ่งขึ้นของเอเชีย