งานมหกรรม CIIE ดึงดูดนักธุรกิจต่างชาติจาก 29 ประเทศเข้าร่วม

Yunnan Gateway, June 21, 2023
Size:

กิจกรรมสัมผัสยูนนานในงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีน (CIIE) ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครคุนหมิงระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ายูนนาน การประชุมการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมออฟไลน์ การประชุมการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมออนไลน์ และกิจกรรมเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมออฟไลน์แบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ - ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารและสินค้าเกษตร ธุรกิจรถยนต์และบริการ อุปกรณ์ทางเทคนิค และสินค้าอุปโภคบริโภค

งานมหกรรมครั้งนี้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน 165 แห่งจาก 29 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้ บริษัทชั้นนำ 500 อันดับแรกทั่วโลกและบริษัทจัดแสดงสินค้าชั้นนําทั้งสิ้น 77 แห่งเข้าร่วมงานในรูปแบบออฟไลน์ อนึ่ง บริษัทบางรายยังได้แสดงเจตนารมณ์ในการลงทุนเบื้องต้นแล้ว