สานต่อมิตรภาพและพัฒนาความร่วมมือ | จีน - เมียนมาร่วมเดินหน้าก้าวเข้าสู่อนาคตที่สดใส

Yunnan Gateway, June 20, 2023
Size:

ระหว่างวันที่ 1 ถึง3 เมษายน นายหวังหนิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานได้นําคณะผู้แทนไปเยือนประเทศเมียนมา เพื่อเริ่มต้นการเดินทางแห่งมิตรภาพหลังจากการแพร่ระบาดโควิด - 19 และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการพัฒนา เพื่อร่วมกันเดินหน้าก้าวเข้าสู่อนาคตที่สดใส

พูดคุยเรื่องมิตรภาพ

ในระหว่างการเยือนเมียนมานั้น นายหวังหนิงได้เข้าพบปะMin Aung Hlaing ประธานสภาบริหารแห่งรัฐเมียนมา Soe Thein ผู้บริหารระดับสูงของย่างกุ้ง U Ko Ko Hlaing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศ Aung Naing Oo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ U Thaung Han รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าU Myo Myint Oo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน Min Naung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ตามลำดับ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเชิงลึกเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและผู้คนระหว่างสองประเทศ และผลักดันการสร้างประชาคมร่วมกันระหว่างจีนและเมียนมา

ก่อนหน้านี้ มณฑลยูนนานและเมียนมาได้ดําเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างกว้างขวางในด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด- 19 การแพทย์และอนามัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและผู้คนระหว่างสองประเทศ เป็นต้น

ตั้งแต่ปี 2556 มณฑลยูนนานได้จัดกิจกรรม“ดวงตาที่สดใส” ขึ้นในเมียนมารวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยได้รักษาผู้ป่วยต้อกระจกเกือบ 3,000 คนในย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ ตองจี มิตจีนา และซะไกง์ของเมียนมา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 งานสัปดาห์โทรทัศน์ล้านช้าง - แม่โขง“ธีมเมียนมา” ประจําปี 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งเอเชีย ได้จัดขึ้นที่เมืองคุนหมิง อันเป็นการสร้างแบรนด์ใหม่ให้กับความร่วมมือด้านสื่อระหว่างประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่โขง รวมถึงได้สร้างแพลตฟอร์มใหม่สําหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิทยุและโทรทัศน์ระหว่างมณฑลยูนนานและประเทศล้านช้าง - แม่โขง

หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด – 19 ในเมียนมาในปี 2563 มณฑลยูนนานได้ส่งทีมแพทย์ไปให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ในระหว่างนั้น ทีมแพทย์จีนได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลหลายแห่งในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้การแพร่ระบาดโควิด – 19 และให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเมียนมาอีกด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนเมษายน 2565 สำนักงานการต่างประเทศของรัฐบาลมณฑลยูนนานได้จัดการประชุมกลไกการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด – 19 ร่วมกันระหว่างจีนและเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการปรึกษาหารือกันด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ในเดือนมิถุนายน 2565 จีนและเมียนมาได้จัดงานกาล่าประชาชนชายแดนจีน – เมียนมา กลุ่มมิตรภาพและประชาชนเกือบ 1,000 คนจากพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ร่วมแสวงหาความร่วมมือ

ปัจจุบัน ประเทศเมียนมาเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน และการค้าระหว่างยูนนานกับเมียนมามีสัดส่วนประมาณ 29.3% ของการค้าระหว่างจีนกับเมียนมา

มณฑลยูนนานมีเขตความร่วมมือชายแดนทางเศรษฐกิจแห่งชาติสองแห่งคือรุ่ยลี่และหว่านติง ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปีนี้ ปริมาณการค้าของด่านรุ่ยลี่สูงถึงเกือบ 280 ล้านหยวน (ราว 1,389 ล้านบาท) โดยมีรถขาเข้าและออกเกือบ 18,000 คัน ขนส่งสินค้าเกือบ 146,000 ตัน สำหรับด่านหว่านติง ได้ผ่านด่านตรวจสอบและปล่อยรถขาเข้าและออกมากกว่า 27,000 คัน โดยมีปริมาณการนําเข้าและส่งออกสินค้ารวมมากกว่า 350,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,635 ล้านหยวน (ราว 8,113 ล้านบาท)

ในฐานะผู้เข้าร่วมสําคัญในระเบียงเศรษฐกิจจีน – เมียนมา มณฑลยูนนานได้เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเมียนมาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเมียนมา เช่น คมนาคมการขนส่ง

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ประเทศจีนเสนอให้สร้างระเบียงเศรษฐกิจจีน – เมียนมา โดยเริ่มต้นจากยูนนานตามชายแดนจีน – เมียนมาไปยังมัณฑะเลย์ ไปยังย่างกุ้งและเขตเศรษฐกิจพิเศษจ้าวผิ่ว

ในเดือนกันยายน 2561 จีนและเมียนมาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยร่วมสร้างระเบียงเศรษฐกิจจีน - เมียนมา

ในเดือนมิถุนายน 2563 การก่อสร้างโครงการสะพาน kunlong ของเมียนมาเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 พิธีส่งมอบโครงการสะพานเสริมของสะพาน kunlong ใหม่ได้จัดขึ้นผ่านทางออนไลน์ หลังจากสะพานเสร็จสมบูรณ์จะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศ

ในเดือนสิงหาคม 2564 ช่องทางโลจิสติกส์ใหม่รวมทางทะเล ทางหลวง และรถไฟจีน – เมียนมาได้ทดลองเปิดใช้ ตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกออกจากสิงคโปร์ ผ่านท่าเรือย่างกุ้งของเมียนมา และเข้าสู่จีนทางด่านแม่น้ำชิงสุ่ยในอำภำเมิ่งติ้ง เมืองหลินชาง มณฑลยูนนาน

ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ขบวนรถไฟขนส่งทางรถไฟและทางหลวงข้ามพรมแดน (ฉงชิ่ง – รุ่ยลี่ - เมียนมา) ของทางเดินบก – ทะเลสายใหม่ ได้แล่นออกจากเขตเจียงจิน นครฉงชิ่ง ผ่านด่านหว่านติงของเมืองรุ่ยลี่ ไปยังเมียนมา รถไฟขบวนนี้เป็นขบวนแรกที่ข้ามพรมแดนจีน - เมียนมาของทางเดินบก – ทะเลสายใหม่ภายในประเทศจีนที่ส่งออกผ่านด่านรุ่ยลี่

ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนา

ด้วยส่งเสริมการก่อสร้างระเบียงเศรษฐกิจจีน - เมียนมาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผลสําเร็จของความร่วมมือในทางปฏิบัติระหว่างทั้งสองฝ่ายได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ผลักดันการจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางระเบียงเศรษฐกิจของเมียนมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในเดือนพฤษภาคม 2560 จีนและเมียนมาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนจีน – เมียนมา

ในช่วงต้นปี 2562 จีนและเมียนมาตกลงที่จะสร้างเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนในภูมิภาครุ่ยลี่ของจีน - มูเซะของเมียนมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 คณะทํางานท้องถิ่นทวิภาคีของเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนรุ่ยลี่ของจีน – มูเซะของเมียนมา ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3 ทางออนไลน์ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเริ่มการก่อสร้างเขตความร่วมมือชายแดนโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ

ด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างยูนนานและเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มิตรภาพระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น