ฟอรั่ม “ดาวอส” ฤดูร้อนครั้งที่ 14 จะจัดขึ้นที่นครเทียนสิน ( เทียนจิน )

CRI, June 16, 2023
Size:

วันที่ 27-29 มิถุนายนนี้ จะมีการจัดการประชุมประจำปีผู้นำใหม่ครั้งที่ 14 ของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก ( World Economic Forum ) หรือฟอรั่ม“ดาวอส” ฤดูร้อน ที่นครเทียนสิน ( เทียนจิน ) ของจีน ในฐานะเป็นฝ่ายประสานงานของฟอรั่มเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนกำลังประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดการประชุม 

ฟอรั่มครั้งนี้มีประเด็นหลักว่า“ จิตวิญญาณนักธุรกิจ: แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก” โดยมีผู้นำและผู้แทนจากแวดวงต่าง ๆ ทั้งการเมือง พาณิชย์ ทางวิชาการ องค์การสังคม และองค์การระหว่างประเทศจำนวนกว่า 1,500 คนเข้าร่วม ฟอรั่ม“ดาวอส” ฤดูร้อนปีนี้ ตั้งเป้าหมายสำคัญว่า กระตุ้นชีวพลังเชิงนวัตกรรมและจิตวิญญาณนักธุรกิจให้ฟื้นตัวขึ้นใหม่ในเอเชียและทั่วโลก แสวงหาการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ผู้ร่วมประชุมรับทราบแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนและเอเชียในอนาคตอย่างท่วงทัน