ฟอรัมความร่วมมือสื่อ “หุ้นส่วนอาเซียน” 2023 จัดขึ้นที่กว่างซี

CRI, June 12, 2023
Size:

ฟอรั่มความร่วมมือสื่อ“หุ้นส่วนอาเซียน” 2023 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีของจีน โดยไชน่า มีเดีย กรุ๊ป (CMG) และทางการเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีเป็นเจ้าภาพร่วม

พิธีครั้งนี้มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา ร่วมกล่าวปราศรัยผ่านระบบวีดีโอ

ด้านนายเซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการไชน่า มีเดีย กรุ๊ป (CMG) นายหลิว หนิง เลขาธิการคณะกรรมการคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ร่วมงานและกล่าวปราศรัย

ฟอรั่มการประชุมครั้งนี้มีบุคคลในแวดวงสื่อมวลชนจากจีนและประเทศอาเซียน ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 200 คนร่วมงานด้วยรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ร่วมหารืออย่างลงลึกเกี่ยวกับประเด็น“การสร้างสรรค์·จับมือกัน·ก้าวไปข้างหน้า” อุทิศกำลังและสติปัญญาเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของจีน-อาเซียนให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

นายเซิ่น ไห่สง ผู้อำนวยการไชน่า มีเดีย กรุ๊ปกล่าวว่า ปีหลังๆ นี้ การแลกเปลี่ยนระหว่างไชน่า มีเดีย กรุ๊ปกับสื่อประเทศอาเซียนนับวันมีมากขึ้นและประสบผลชัดเจน โดยไชน่า มีเดีย กรุ๊ปกับสื่อกระแสหลักของ 6 ประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศไทยได้ร่วมจัดทำรายการโทรทัศน์ 10 รายการ นำเสนอจีนและอาเซียนตามสภาพที่เป็นจริง และนำเสนอข้อมูลรอบด้านสู่ทั่วโลก