กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศยุคใหม่จัดขึ้นที่นครคุนหมิง

Yunnan Gateway, June 9, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศยุคใหม่ภายใต้หัวข้อ“One River,One Family” จัดขึ้นที่นครคุนหมิง

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีเปิดงาน และงานเสวนาผู้นำสื่อล้านช้าง- แม่โขงภายใต้หัวข้อ“ร่วมแบ่งปันสู่อนาคตที่ดีกว่า” เป็นต้น ในวันเปิดงาน มีบุคคลสำคัญต่าง ๆ จากประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง- แม่โขงเข้าร่วมงาน ได้แก่ ข้าราชการ สื่ออาวุโส ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ และคนหนุ่มสาวกว่า 180 คนมารวมตัวกันที่นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านความร่วมมือด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คน กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านศิลปะ และการเสริมสร้างศักยภาพทางดิจิทัล เพื่อสร้างฉันทามติและความแข็งแกร่งในการสร้างประชาคมร่วมชะตาเดียวกันสําหรับประเทศล้านช้าง- แม่โขง

ในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวว่า ประเทศล้านช้าง- แม่โขงทั้ง 6 ประเทศเชื่อมต่อกันด้วยภูเขาและแม่น้ำ และมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างแน่นแฟ้น และกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง- แม่น้ำโขง (LMC) ได้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา และเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น การระบาดของโควิด-19 ทั้ง 6 ประเทศต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างตัวอย่างที่ดีในการทำความร่วมมือระหว่างประเทศ อนึ่ง ทุกฝ่ายจักต้องพยายามยกระดับการเชื่อมโยงติดต่อหากัน เสริมสร้างเนื้อหาของการแลกเปลี่ยนและขยายช่องทางความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับความร่วมมือล้านช้าง- แม่โขงต่อไป