การประชุมผู้นำสื่อล้านช้าง - แม่โขงจัดขึ้นที่นครคุนหมิง

Yunnan Gateway, June 9, 2023
Size:

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา งานเสวนาผู้นำสื่อล้านช้าง - แม่โขงภายใต้หัวข้อ“ร่วมแบ่งปันสู่อนาคตที่ดีกว่า” จัดขึ้นที่คุนหมิง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์และเผยแพร่สื่อต่างประเทศของจีน (ศูนย์พัฒนาการสื่อสารระหว่างประเทศ) หนังสือพิมพ์ยูนนาน เดลี่ กรุ๊ป และศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้ - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนาน โดยมีห้องปฏิบัติการสำคัญของการบรรจบกันของสื่อมณฑลยูนนานเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน

ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญอาวุโสและผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารระหว่างประเทศจากจีน พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม และประเทศล้านช้าง- แม่โขงอื่นๆ และสหรัฐอเมริกา ได้มารวมตัวกันเพื่อดําเนินการอภิปรายเชิงลึกในหัวข้อ“การเสริมสร้างศักยภาพทางดิจิทัล เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ของการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ ในลุ่มน้ำล้านช้าง- แม่โขง”

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่า สื่อไม่เพียงแต่เป็นผู้บันทึกและเผยแพร่ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง- แม่น้ำโขง (LMC) เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เข้าร่วมและผู้ก่อสร้าง LMC อีกด้วย

ในการกล่าวสุนทรพจน์ เหอ จู่คุนประธานหนังสือพิมพ์ยูนนาน เดลี่ กรุ๊ป ได้กล่าวรายงานความสําเร็จของหนังสือพิมพ์ยูนนาน เดลี่ กรุ๊ปในการวิจัยด้านสื่อ เทคโนโลยีที่สําคัญ นวัตกรรมเทคโนโลยี จัดทำผู้ประกาศข่าวดิจิทัล AI และร่วมกันสร้างวิทยาลัยด้านการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับนานาชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างประเทศ

Vansay Tavinyan รองผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลี่ กล่าวว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ LMC มีความสําคัญต่อการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศในภูมิภาค และสื่อมวลชนควรเผยแพร่ความร่วมมือ LMC เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภูมิภาคต่อไป

Tran Thi Thuy ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสถาบันจีนศึกษาแห่งสถาบันสังคมศาสตร์เวียดนาม กล่าวว่า สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลและประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สื่อมวลชนช่วยส่งเสริมการขยายความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และจะสร้างโอกาสในการร่วมมือแบบ win-win ทั้งนี้ Tran Thi Thuy เชื่อว่า การเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อระหว่างจีนและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงควรจัดทําในหลาย ๆ ด้าน ในแง่ของสื่อ สื่อจําเป็นต้องบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันความทันสมัยของจีนและศักยภาพในการพัฒนาของประเทศอื่น ๆ ในอนุภูมิภาค ในแง่ของวิธีการร่วมมือ การเสริมสร้างความร่วมมือในฟอรัมสามารถสร้างแพลตฟอร์มสําหรับสื่อจากประเทศต่าง ๆ เพื่อศึกษาการพัฒนาของกันและกันอย่างสมจริงยิ่งขึ้นและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมของสื่อที่ดี

Bui Thi Tuyen ชาวหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม และนักศึกษาปริญญาโทเอกวารสารศาสตร์และการสื่อสารคณะวารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยูนนาน กล่าวว่า“ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสรับฟังสุนทรพจน์จากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศล้านช้าง- แม่โขง และในฐานะสื่อมวลชนในอนาคต ฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจเป็นอย่างมาก เวียดนามและยูนนานมีความใกล้ชิดในวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ ฉันหวังว่า เวียดนามและยูนนานจะยังคงคิดค้นวิธีการความร่วมมือและจัดทำความร่วมมือด้านสื่อมากขึ้น”