การประชุม Shangri-La Dialogue ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่สิงคโปร์

CRI, June 7, 2023
Size:

วันที่ 2 มิถุนายน การประชุม Shangri-La Dialogue ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน เริ่มต้นขึ้นที่สิงคโปร์ ในวันที่ 2 มิถุนายน ได้จัดฟอรั่มพิเศษ 3 ฟอรั่ม หัวข้อรวมถึงผลกระทบของการแข่งขันทางไซเบอร์และเทคโนโลยีต่อความปลอดภัย ความท้าทายของการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในเอเชียแปซิฟิก ความมั่นคงในภูมิภาคด้านนิวเคลียร์จากมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง