RCEP มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิก 15 ประเทศ ได้นำเงินปันผลและผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่วิสาหกิจจีน

CRI, June 7, 2023
Size:

วันที่ 2 มิถุนายน ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้สำหรับฟิลิปปินส์ ถือเป็นการบังคับใช้โดยสมบูรณ์ของ RCEP สำหรับผู้ลงนามทั้ง 15 ประเทศ เพื่อตอบข้อกังวลของสื่อมวลชนและประชาชน ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีนตอบคำถามผู้สื่อข่าว

ถาม: นัยสำคัญของ RCEP ที่มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์สำหรับผู้ลงนามทั้ง 15 ประเทศคืออะไร?

ตอบ: ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2020 กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ร่วมกันลงนามในความตกลง RCEP และส่งเสริมให้ความตกลงมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2022 และในวันที่ 2 มิถุนายน ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้สำหรับฟิลิปปินส์ ถือเป็นการมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ของ RCEP สำหรับผู้ลงนามทั้ง 15 ประเทศ เขต RCEP มีจำนวนประชากร มูลค่า GDP และปริมาณการค้าสินค้า คิดเป็นประมาณ 30% ของโลก 

การมีผลใช้บังคับต่อ 15 ประเทศนี้ พูดได้ว่าเขตการค้าเสรีที่มีประชากรมากที่สุด ขนาดเศรษฐกิจและการค้าที่ใหญ่ที่สุด และมีศักยภาพในการพัฒนามากที่สุดในโลกได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ การมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ของ RCEP จะช่วยส่งเสริมจีนอย่างแข็งแกร่งให้มีการเปิดประเทศระดับสูง สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยมากขึ้นสำหรับจีนในการขยายการค้าสินค้ากับสมาชิกอื่น นอกจากนี้ยังจะผลักดันการเปิดการค้าบริการและการลงทุนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมความสะดวกทางการค้าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดีขึ้นด้วย