เครื่องแก้วจีนจำหน่ายไปไกลทั่วโลก

Yunnan Gateway, June 5, 2023
Size:

เครื่องแก้วเป็นสินค้าหายากที่ซื้อขายตามเส้นทางสายไหมโบราณในอดีต และในปัจจุบันเครื่องแก้วเป็นสินค้าที่เห็นได้อยู่ทั่วไปในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าตาม“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งเครื่องแก้วจีนแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ชุดน้ำชา ชุดเครื่องดื่มเหล้า มอระกู่ ถ้วยคลายความดัน แก้วไวน์แดง ฯลฯ

ในฐานะอำเภอแนวหน้าในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว อำเภอฉี เมืองจิ้นจง มณฑลซานซี อาศัยอุตสาหกรรมการเป่าเครื่องแก้วที่มีเอกลักษณ์ด้วยแรงงานคน ซึ่งสามารถผลิตแก้วเหล้าได้มากกว่า 80% ของประเทศจีน

ด้วยการพัฒนาการผลิตเครื่องแก้วมานานกว่า 100 ปี ทำให้แบรนด์เครื่องแก้วของที่นี่มีชื่อเสียงและโดดเด่นในตลาดต่างประเทศ และส่งออกไปกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค