สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

CRI, June 2, 2023
Size:

นางเหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศว่า ตามคำเชิญของรัฐบาลจีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 1 ถึง 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยการเสด็จฯเยือนครั้งนี้เป็นการเสด็จฯ เยือนจีนครั้งที่ 50