ติง ซวยเสียงเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมคณะมนตรีประจำปีครั้งที่ 8 ของธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่

CRI, June 2, 2023
Size:

วันที่ 30 พฤษภาคม2023 ติง ซวยเสียง  กรรมการประจำกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิตส์จีนและรองนายกรัฐมนตรีของจีนได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมคณะมนตรีประจำปีครั้งที่8 ของธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank) ที่จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้

ติง ซวยเสียงกล่าวว่า ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่  เป็นป้ายบอกระยะทางสำคัญในความร่วมมือของ กลุ่มบริกส์ (BRICS)  ในการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์  ครั้งที่ 14 นั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนชี้ให้เห็นว่าจะต้องสนับสนุนธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และรับสมาชิกใหม่ ในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งและประเทศเจ้าภาพ จีนได้ทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ มาโดยตลอดเพื่อส่งเสริมให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่การดำเนินงานอย่างที่มั่นคงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการใช้ความพยายามร่วมกันของทุกฝ่าย ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง ประสบความสำเร็จในการเพิ่มสมาชิกชุดแรก และอิทธิพลสากลก็เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง  ได้กลายเป็นกำลังใหม่ที่สำคัญขององค์กรการพัฒนาพหุภาคี

ติง ซวยเสียง หวังว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่จะปฏิบัติตามจิตวิญญาณของกลุ่มบริกส์ ที่"เปิดกว้าง และร่วมมือกันเพื่อได้ประโยชน์ด้วยกัน" และจับมือกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างยุคใหม่ของการพัฒนาระดับโลก หนึ่งคือการสนับสนุนการขยายพื้นที่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทั่วโลก มีส่วนร่วมในความร่วมมือข้อริเริ่มแห่งการพัฒนาทั่วโลกอย่างแข็งขัน และผลักดันประเทศสมาชิกให้ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับปรุงชีวิตเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น การนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  สองคือส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนการพัฒนาทั่วโลกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขยาย วงเพื่อน" ให้กว้างขึ้น เชิญชวนหุ้นส่วนที่มีเจตนาร่วมกันให้เข้าร่วมมากขึ้น สร้าง"แบบอย่างบริกส์" ของความร่วมมือแบบพหุภาคี เสริมสร้างความร่วมมือกับแบบพหุภาคีและทวิภาคีกับองค์กรพัฒนาอื่น ๆ  และระดมทรัพยากรมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาต่าง สามคือการเสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมให้สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว เร่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่ และยกระดับของการเป็นแบบดิจิทัล แบบเครือข่าย และความเป็นอัจฉริยะของโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบด้าน และฉีดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาย่างยั่งยืน  สี่คือการมุ่งเน้นการวัตกรรมรูปแบบใหม่ของการลงทุนและการรวบรวมเงินทุน  เร่งการขยายช่องทางการจัดหาเงินทุน  และเสริมสร้างความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคี ธนาคารพาณิชย์ และองค์กรอื่น ๆ และห้าคือ  ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้สมบูรณ์แบบ ยึดมั่นและปฏิบัติตามลัทธิพหุภาคีที่แท้จริง และช่วยเพิ่มการเป็นตัวแทนและสิทธิการขึ้นพูดของประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาในกิจการระหว่างประเทศ

ก่อนจะจัดพิธีเปิด ติง ซวยเสียงได้พบกับนางดิลมา โรสเซฟฟ์ (Dilma Rousseff) ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทั่วโลก บทบาทของ ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ และความร่วมมือระหว่างจีนและธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่