สินค้า "เมดอินไชน่า" กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของจีน

CRI, June 1, 2023
Size:

ในปี 2023 เศรษฐกิจของจีนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาโดยรวมในเชิงบวกอีกครั้งในฤดูกาลแรก 

ตามสถิติของกรมศุลกากร ในไตรมาสแรก มูลค่ารวมของการนำเข้าและส่งออกการค้าต่างประเทศของจีนอยู่ที่ 9.89 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการส่งออกอยู่ที่ 5.65 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การนำเข้าอยู่ที่ 4.24 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ในไตรมาสแรกอาเซียนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนโดยการนำเข้าและส่งออกไปยังอาเซียนมีมูลค่าถึง 1.56 ล้านล้านหยวน คิดเป็น 15.8% ของการค้าต่างประเทศทั้งหมดของจีน ในช่วงเวลาเดียวกันการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดระหว่างจีนและประเทศรายทาง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีมูลค่ารวม 3.43 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

การนำเข้าและส่งออกทั้งหมดของจีนและสมาชิกอีก 14 ประเทศของ RCEP อยู่ที่ 3.08 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

การผลิตเป็นส่วนสำคัญของภาคเศรษฐกิจ ในไตรมาสแรก รถยนต์จีน การต่อเรือและสายการผลิตอื่นๆ ของจีน ก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศและมีผลลัพธ์ที่โดดเด่น การส่งออกรถยนต์ทั้งหมดอยู่ที่ 147.47 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 96.6% อุตสาหกรรมการต่อเรือติดอันดับโลกรายการสั่งซื้อรายเดือนจำนวนสองครั้งในเดือนมกราคมและมีนาคม