จัดการเจรจาเจ้าหน้าทีรัฐบาลระดับสูงจีน-อาเซียนครั้งที่ 29 ที่เซินเจิ้น

CRI, June 1, 2023
Size:

วันที่ 25 พ.ค.2023 การเจรจาเจ้าหน้าทีรัฐบาลระดับสูงจีน-อาเซียนครั้งที่ 29 จัดขึ้นที่นครเซินเจิ้น

นายหนง หรง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า ปัจจุบัน จีนกำลังผลักดันการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศชาติด้วยการพัฒนาความทันสมัยแบบจีน ยินดีที่จะร่วมกับประเทศอาเซียน ปฎิบัติตามแนวคิดนำผลประโยชน์แก่กันและร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์ 

“บ้านพัก” ที่มีสันติภาพ ความปลอดภัย ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงามและมิตรภาพ จะช่ววค้นหาโอกาสความร่วมมือทางการพัฒนาใหม่ในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมใหม่ พลังงานใหม่ เงินตราและการเงิน ความปลอดภัยแบบตั้งเดิมและแบบใหม่ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

ประเทศอาเซียนให้การประเมินค่าต่อผลงานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมจีน ได้แสดงความยินดีที่จะร่วมกับจีน ผลักดันการยกระดับของเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน กระชับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่นเศรฐกิจดิจิทัล การพัฒนาแบบสีเขียว การเชื่อมโยง และพัฒนาการเกษตรต่อเนื่อง