สานต่อมิตรภาพและพัฒนาความร่วมมือ | ยูนนาน - เวียดนามประสานความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Yunnan Gateway, May 30, 2023
Size:

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 3 เมษายน นายหวังหนิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน ได้นําคณะผู้แทนไปเยือนประเทศเวียดนาม ลาว และพม่า โดยการเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของผู้นําคนสําคัญของมณฑลยูนนานที่ไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศนับตั้งแต่จัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 เป็นต้นมา

มณฑลยูนนานมีดินแดนที่เชื่อมต่อกับเวียดนาม ลาว และพม่า ทั้งยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทางวัฒนธรรม รวมถึงมิตรภาพอันดีที่สานต่อมาอย่างยาวนาน และมีจุดเด่นในความร่วมมือด้านต่าง ๆ

อนึ่ง เราจะโฟกัสที่ไฮไลท์ของการเยือนครั้งนี้ และมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างยูนนานกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการเยือนเวียดนามมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

การหารือทั่วไปด้านการเมือง

ในระหว่างการเยือนเวียดนามนั้น นายหวังหนิงได้เข้าพบปะ เหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดําเนินการตามฉันทามติที่สําคัญซึ่งบรรลุโดยผู้นําสูงสุดของทั้งสองฝ่าย รวมถึงปฏิบัติตาม“แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างจีนและเวียดนาม” ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้านระหว่างยูนนานและเวียดนาม

อนึ่ง นายหวังหนิงยังได้พบปะกับ Le Hoai Trung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม Bui Thanh Son รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม Nguyen Hong Dien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม Nguyen Van Thang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเวียดนาม และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประจำจังหวัดห่าซาง จังหวัดหล่าวกาย จังหวัดลาวเจิว จังหวัดเดียนเบียน

ทั้งนี้ ณ จังหวัดห่าซาง เวียดนาม นายหวังหนิงได้เข้าร่วมการประชุมกลไกประจำปี ครั้งที่3 ระหว่างมณฑลยูนนานของจีนกับเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประจำจังหวัดห่าซาง หล่าวกาย ลาวเจิว และเดียนเบียนของเวียดนาม

ร่วมแบ่งปันโอกาส

รถไฟฟ้าบีทีเอสสาย 2 ในเมืองฮานอยของเวียดนาม ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยบริษัทของจีน ตามข้อริเริ่ม“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน ซึ่งเป็นโครงการหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์“2 ระเบียง 1 วงแหวน” (Two-corridor and one-ring) ของเวียดนาม และเป็นสักขีพยานมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างสองประเทศ ฝ่ายเวียดนามได้กล่าวย้ำหลายครั้งว่า รอคอยโครงการความร่วมมือที่จะนำเทคโนโลยีชั้นสูงของจีนมาใช้ในเวียดนาม และจะรักษามิตรภาพแบบ“มิตรสหายและพี่น้องกัน” ระหว่างจีนและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มณฑลยูนนานได้กระชับความร่วมมือกับเวียดนามในด้านเศรษฐกิจและการค้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รัฐบาลยูนนานและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและการค้า รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โซ่เย็นนานาชาติเป่ยซานในด่านเหอโข่วได้เริ่มก่อสร้างขึ้น ตลอดจนศูนย์พิธีการศุลกากรของนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน - อาเซียน (เหอโข่ว) (ระยะที่ 2) ได้เริ่มดําเนินการอย่างเป็นทางการ

การเชื่อมโยงต่อกัน

ในเดือนธันวาคม 2560 ภายใต้การผลักดันร่วมกันของการรถไฟ ศุลกากรระหว่างจีนและเวียดนาม ทำให้สำเร็จการได้เปิดให้บริการรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบขบวนรถไฟได้เป็นครั้งแรก จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รถไฟระหว่างประเทศจีน - เวียดนามเปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 13,510 ขบวน และขนส่งสินค้า 4,115,900 ตัน

เมื่อวันที่ 23ธันวาคม 2565 สินค้า“9810” (คลังสินค้าส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนไปต่างประเทศ) ล็อตแรกของแคว้นปกครองตนเองชนชาติฮานีและหยีหงเหอ มณฑลยูนนาน ถูกส่งออกจากด่านเหอโข่วไปยังคลังสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมร่วมกันระหว่างแคว้นหงเหอและจังหวัดหล่าวกายของเวียดนามตามผลลัพธ์ของการเจรจาระหว่างผู้นําสูงสุดของจีนและเวียดนาม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ด่านเหอโข่ว ซึ่งเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดของชายแดนจีน – เวียดนามในเขตยูนนาน ได้กลับมาดําเนินพิธีการศุลกากรอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง

แสวงหาการพัฒนาร่วมกัน

ประเทศจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งการลงทุนจากต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเวียดนาม ในปี 2565 ปริมาณการค้าทวิภาคีระหว่างจีนและเวียดนามอยู่ที่ 175,500 ล้านดอลลาร์ อีกทั้ง ผลไม้เวียดนาม 11 ชนิดรวมถึงทุเรียนได้รับอนุญาตให้เข้าตลาดจีน และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีน สร้างผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้กับเกษตรกรเวียดนาม ตลอดจนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค - 19 จีนและเวียดนามได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ ยูนนานและเวียดนามเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในด้านการฝึกอบรมบุคลากร การเกษตร เศรษฐกิจและการค้า การท่องเที่ยว และการคมนาคม เป็นต้น

มณฑลยูนนานและจังหวัดห่าซาง จังหวัดหล่าวกาย จังหวัดลาวเจิว จังหวัดเดียนเบียนของเวียดนามได้ลงนามรายงานการประชุมกลไกประจำปี ครั้งที่ 3 ระหว่างเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประจำจังหวัดห่าซาง จังหวัดหล่าวกาย จังหวัดลาวเจิว จังหวัดเดียนเบียน และแผนปฏิบัติการนำร่องความร่วมมือด้านการลดความยากจนอย่างยั่งยืนใน 5 มณฑลของจีนและเวียดนาม (ปี 2566 -2568 )

อนึ่ง กรมพาณิชย์ของมณฑลยูนนานและกรมอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัดบั๊กซางของเวียดนามได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า

การเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับมิตรภาพและแสวงหาความร่วมมือร่วมกัน ซึ่งจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและเวียดนาม และสานต่อมิตรภาพจีน - เวียดนามแบบ“มิตรสหายและพี่น้องกัน”